Jordi Ian Jonathan Kwakkel is een politiek geëngageerde theatermaker en artistiek leider van Theaterfirma LINEA REKTA. Jordi Ian Jonathan Kwakkel hanteert een fysieke werkwijze en creëert veelal nieuw geschreven en nieuw gecomponeerde stukken. Volgens Kwakkel is nieuw materiaal het best in staat om enerzijds de huidige tijdsgeest van repliek te voorzien, en anderzijds aan te tonen dat de wereld veranderbaar is.

Hierover zegt hij het volgende:
“We zullen moeten hoop houden, opdat de herhalende geschiedenis ooit verbroken kan worden. Verbroken door de acties van soms één persoon.

Hoe sterk het machtsvacuüm ook is en hoe hardnekkig de angst kan zijn die ons regeert; de hoop is altijd daar. Hoe klein en fragiel ook. Zolang er mensen zijn, is er hoop. Is er de mogelijkheid tot verregaande verandering en doorbreking van eeuwenoude structuren.

Uiteindelijk komt men tot een volledig gelijkwaardige samenleving. Dat is de droom en het ideaal. Mijn droom en ideaal. Dat is naïef, maar die naïviteit is nodig. Daar vechten we voor, omdat wij voelen dat het moet, we eigenlijk niet durven, maar het toch doen. Zonder de naïviteit, het ideaal en de hoop is het gevecht niets waard. Zonder de naïeve, bijna kinderlijke hoop kunnen we beter direct stoppen en iets anders verzinnen.”

De naïeve, bijna kinderlijke hoop is zijn hoofdmotor om geëngageerd theater te maken. Theater dat kan aantonen dat onze samenleving weldegelijk aan positieve verandering onderhevig kan zijn. Kwakkel studeerde in 2017 af als regisseur aan de HKU. Daarnaast studeerde hij in 2016 aan de Scuola Internazionale dell'Attore Comico, onder leiding van Commedia dell'arte specialist Antonio Fava. Kwakkel volgde een nieuwe makerstraject bij The Young Ones en maakt(e) voorstellingen bij en met (o.a.): Theaterfirma LINEA REKTA, Theatergezelschap Vis à Vis, De Toneelmakerij, De Hollanders, Theater Gajes, The Young Ones, De Vrijstaat, George&Eran Producties, Studio MAPA, MBO toneelschool Arnhem en Buitenkunst. In zijn nog jonge carrière was Kwakkel betrokken bij meer dan 30 avondvullende voorstellingen.